Η σελίδα βρίσκεται υπο κατασκευή

Παρασκευιώτης

Διεύθυνση: Γ. Τσαλοπούλου 14 & Κωστοπούλου γωνία Σέρρες

Τ.Κ. 621 22

Τηλέφωνο: 23210 21525
Fax: 23210 21554

✉: info@paraskeviotislaw.grparaskeviotislaw.gr